Хашаа хөтөлбөр

Command item
 

Төсвийн хөрөнгөөр хийсэн засварын ажил

Төсвийн хөрөнгөөр хийсэн засварын ажил

Нийслэлийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлтийн дүгнэлт

Нийслэлийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлтийн дүгнэлт

Сэтгэгдэл


Фото мэдээ