Зөвлөгөө

Command item
 

Сургуулийн үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам зааврын жагсаалт

Сургуулийн үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам зааврын жагсаалт

Компьютерийг хэрхэн хулганагүй ашиглах вэ?

Тэгэхээр та гараа бүрэн дүүрэн ашиглах хэрэгтэй болно. Тэмдэгтүүдийг ашиглах нь: Цонхны зурагтай товч бол мэдээж эхлэл буюу Start-ийг төлөөлдөг. 4 сумаараа эхлэл товчин дээрх тэмдэгтүүдээр гүйлгэж хүссэн програмаа нээнэ. F1 нь програмын талаарх тусламжийг өгнө. Control+Z нь сүүлд хийсэн үйлдлийг буцаана. Control+Alt+Delete нь ажиллаж байгаа бүх програмыг гаргаж ирэх буюу Task Manager юм. Control+X Cut хийнэ. Control+C Хуулалт хийнэ Control+V хуулсан файлыг наах буюу paste хийнэ. F11 нь хэвийн Internet Explorer-ийг бүтэн дэлгэц болгон харуулна. Tab товч нь веб хуудсан дахь жижиг хэсэг бүр дээр ээлжлэн сонголт хийнэ. Alt+Home нь Internet explorer дахь эхлэл веб хуудсан дээр аваачина. Shift+Tab нь вебхуудсан дахь жижиг хэсгүүдийн төгсгөлөөс нь сонголтыг хийнэ. F4 Internet Explorer дээр орсон веб сайтуудын жагсаалт гарч ирнэ. Page Up хуудсын эхлэлд очно. Page Down хуудсын төгсгөлд очно. Control+F хуудаснаас ямар нэгэн зүйл хайх F5 веб хуудсыг шинэчлэх Control+N шинэ хуудас, документ нээх Control+O word дээр өөр документ нээх эсвэл вебхуудас Control+P харагдаж байгаа хуудсыг хэвлэх Control+S хэрэглэгдэж байгаа документийг хадгалах Control+W нээлттэй байгаа tab-уудыг хаах Enter сонгогдсон линкийг идэвхижүүлэх ОК товчтой ижил Control+I дуртай линкүүд буюу Favorites нээх Control+H History буюу түүхийг нээх Alt+Tab нээлттэй байгаа прошрамуудын хооронд шилжинэ. Control plus - эсвэл + нь томруулж жижгэрүүлнэ Control+Alt+F4 бүх tab-уудыг хаана. Гэх мэтчилэн гарын товчлууруудыг ашиглаж түр хэрэглээнд компьютераа ашиглаарай. Мэдээж унтраахдаа Alt+F4 даран сумаа гүйлгэн унтраах хэсгийг дарж унтраана.

Фото мэдээ