Зарлал

Command item
 

Ажилд авах зарлал

БГД-ийн 19-р сургуулийн сул орон тоон дээр ажилтан шалгаруулж авах.

Эцэг эхийн хурал, зөвлөгөөнтэй.

Ангиудын эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүд, удирдлага, багш нартай хамтарсан нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулна

Фото мэдээ