Дотоод хяналт

Command item
 

Дотоод аудитын тайлан

БГД-ийн 19 дүгээр сургуулийн Дотоод аудитын тайлан

Дотоод хяналтын 2015 оны төлөвлөгөө

19-р сургуулийн дотоод хяналт шалгалтын хэсгийн 2014-2015 оны хичээлийн жилд хийх ажлийн төлөвлөгөө.

Сэтгэгдэл


Фото мэдээ